memnu


Results for "memnu"

Turkish - Kurdish Dictionary

memnu

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
qedexe.
Turkish - Turkish dictionary

MEMNU

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. Yasak, men edilmiş.
Turkish - English dictionary

memnu

(Turkish - English dictionary) :
,-uu forbidden, prohibited, off limits. meyve forbidden fruit. mıntıka area that is off limits, off-limits area.
Ottoman - Turkish Dictionary

MEMNU'

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Yasak. Menedilmiş. Mâni olunmuş.
Islamic Glossary

MEMNÛ'

(Islamic Glossary) :
Yasak. Dînen yasak edilmiş.Almak memnû' olan şeyi vermek dahi memnû' olur. Meselâ rüşvet almak, alan hakkındamemnû' olduğu gibi, vermek dahi veren hakkında memnû'dur. (Mecelle: 34)İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. Yâni bir şeyin işlenmesi yasak ise,o şeyin yapılmasını başkasından istemek ve yapılmasına vâsıta ve âlet olmak dahi memnû'dur.Meselâ, bir kimsenin başkasına eziyet ve mal veya canına zarar ver mesi ve rüşvet alması veyalan yere şâhitlik yapması memnû' işlerden olduğu gibi, bunları başkasına yaptırması veyateşvik etmesi ve zorlaması da memnû'dur. (Mecelle: 35)Zarûretler, memnû' olan şeyleri mubâh kılar. Mâni zâil, yok oldukta memnû' avdet eder(geri gelir). Meselâ bir kimsenin avret mahalline (yerine) bakmak memnû' ise de, yara ve başkahastalık hâlinde zarûret hâli sebebiyle hekim (doktor) ve cerrâh ebe gibi kimselerin bakmasımubâh olur. (Mecelle: 21)