İKLİM


Results for "İKLİM"

Meteorological Glossary

İKLİM

(Meteorological Glossary) :
(CLIMATE) [i]Bir bölgeyi tanımlamada kullanılan, mevsimsel hava olayları ve günlük ortalamaların tanımları ve tarihi kayıtları. 50 - 60 yılı içeren istatistikler. Meteorolojideki kullanımıyla iklim; dünya üzerindeki bir bölge veya yerin, o yerin özelliklerini belirtir şekilde, uzun bir dönemde, atmosferik koşulların ve meteorolojik elemanların ekstrem ve ortalamalarının tamamıdır, toplamıdır. Bu elemanlar: radyasyonu da içeren sıcaklık, yağış ile bulutluluğu da içeren nem, fırtınaları da içeren rüzgar, basınç, buharlaşma ve atmosferde gerçekleşen kimyasal, optik ve elektriksel olaylardır. Bu elemanların her birisine de iklim elemanı adı verilir.
Meteorological Glossary

İKLİM ANALİZ MERKEZİ

(Meteorological Glossary) :
(CLIMATE ANALYSIS CENTER(CAC)) [i]Bölgesel ve küresel bazda, kısa dönem iklim değişiklerinin belirlenmesi, tanısı ve analizinde yeni yaklaşımlar ve yeni teknolojileri uygulayan A.B.D. Ulusal Hava Servisi'nin bir bölümü.
Meteorological Glossary

İKLİM SINIFLAMASI

(Meteorological Glossary) :
(CLIMATIC CLASSIFICATION) [i]Sıcaklık, yağış, nem, rüzgar, sıcaklık ve yağış, denize uzaklık veya yakınlık gibi iklim elemanlarından bir veya birden fazlasını temel alarak, yer yüzü üzerindeki farklı bölge iklimlerinin sınıflandırılması. Sınıflandırmada bitki dağılımları gibi ölçütlerde kullanılabilir.
Meteorological Glossary

İKLİM TAHMİN MERKEZİ

(Meteorological Glossary) :
(CLIMATE PREDICTION CENTER(CPC)) [i]A.B.D.'de, Çevresel Tahmin için Ulusal Meteoroloji Merkezinin bir bölümü. Bu merkez, kısa dönem iklim değişikliklerini sürekli olarak gözlemleyerek, ileride olabilecek iklim değişikliklerini önceden tahmin etmeye çalışır.
Meteorological Glossary

İKLİMBİLİM/KLİMATOLOJİ

(Meteorological Glossary) :
(CLIMATOLOGY) [i]Meteoroloji ve coğrafya ile çok yakından ilgili olan ve amacı, iklim verilerini inceleyerek iklim tiplerini belirlemek, iklim değişmelerinin gerekçelerini ortaya koymak ve iklimin insanlar ve canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak olan bilim dalı.