İKLİMTERAPİ


Results for "İKLİMTERAPİ"

Meteorological Glossary

İKLİMTERAPİ

(Meteorological Glossary) :
(CLIMATOTHERAPY) [i]İklimin insanlar üzerindeki etkilerinden yola çıkarak, herhangi bir rahatsızlığın olması durumunda o rahatsızlığa iyi gelecek olan iklimi o kişiye tedavi amaçlı olarak uygulanmasını sağlamak. Tıbbi iklimbilim içinde bir uygulama ve tedavi şekli.