ADYABATİK SÜREÇ


Results for "ADYABATİK SÜREÇ"

Meteorological Glossary

ADYABATİK SÜREÇ

(Meteorological Glossary) :
(ADIABATIC PROCESS) [i]Sistemler arasında herhangi bir alışveriş olmadan veya ısı transferi gerçekleşmeden sistemin durumunda gerçekleşen termodinamik değişim süreci. Bu süreçte, ısınma sonucunda sıkışma, soğuma sonucunda da genleşme olacaktır.