AVRUPA ORTA-VADELİ İSTİDLALLER MERKEZİ


Results for "AVRUPA ORTA-VADELİ İSTİDLALLER MERKEZİ"

Meteorological Glossary

AVRUPA ORTA-VADELİ İSTİDLALLER MERKEZİ

(Meteorological Glossary) :
((ECMWF) - THE EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS) [k]1973 Yılında, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Projesinin (COST- European Cooperation in Science and Technology) ardından bir sözleşmeyle kurulan Merkeze 18 Avrupa ülkesi üyedir. Haziran 1979'da ilk gerçek zamanlı orta vadeli hava tahminini yapan merkez, 1 Ağustos 1979 tarihinden bu yana, operasyonel olarak orta vadeli hava tahminlerini hazırlamaktadır. Merkezin temel amacı: Orta vadeli hava tahmini için sayısal yöntemlerin geliştirilmesi, üye ülkelerin meteoroloji servislerine hazırlanan orta vadeli hava tahmin raporlarını dağıtmak, bu tahminlerin geliştirilmesi konusunda yapılacak olan bilimsel ve teknik araştırmaları desteklemek, ve gerekli meteorolojik verilerin toplanması ve depolanmasıdır. Merkez bu amaçlara ek olarak; kendi bilgisayar olanaklarını Üye ülkelerden araştırma yapacak olanların hizmetine sunmak, Dünya Meteoroloji Teşkilatının (WMO) yürütmekte olduğu programa yardımcı olmak, Üye ülke çalışanlarına sayısal hava tahmini konusunda uzman kişiler aracılığıyla eğitim sağlamak ve kendi arşivinde var olan verileri, bilgileri üyelerinin hizmetine sunmak gibi amaçları da yerine getirmeye çalışmaktadır. Hali hazıra, ülkemiz başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesi ECMWF tarafından hazırlanan orta vadeli hava tahminlerinden büyük yarar sağlamaktadır. Merkezin üye ülkelere gönderdiği ürün çeşidi oldukça fazladır.