BASINÇ GRADYANI/SIKIŞMASI


Results for "BASINÇ GRADYANI/SIKIŞMASI"

Meteorological Glossary

BASINÇ GRADYANI/SIKIŞMASI

(Meteorological Glossary) :
(PRESSURE GRADIENT) [i]Belli bir yükseklikte, belli noktalar arasında gerçekleşen basınç değişim miktarı, veya; iki nokta arasındaki yatay veya dikey basınç farkı.