CEPHESEL GEÇİŞ


Results for "CEPHESEL GEÇİŞ"

Meteorological Glossary

CEPHESEL GEÇİŞ

(Meteorological Glossary) :
(FRONTAL PASSAGE) [i]Yerdeki bir noktadan cephenin geçişi olarak tanımlanır. Cephenin geçişi, işba noktasındaki değişiklikten, sıcaklıktan, rüzgar yönünde gözlenen kırılmadan ve basınç değişiminden izlenebilir. Yere düşen yağış ve bulutluluk cins ve miktarı da geçişin göstergelerindendir.