DÖNEN FIRTINA


Results for "DÖNEN FIRTINA"

Meteorological Glossary

DÖNEN FIRTINA

(Meteorological Glossary) :
(REVOLVING STORM) [i]Tornado, tropikal veya ekstra tropikal fırtınalarla eş anlamlı olarak kullanılan fakat onları tam olarak tanımlamaya yetmeyen bir terim. Genellikle kendi ekseni etrafında hızla dönen hava kütleleri için kullanılan bilimsel yönü olmayan bir terim.