EŞGÜNEŞLENME/İZOHEL


Results for "EŞGÜNEŞLENME/İZOHEL"

Meteorological Glossary

EŞGÜNEŞLENME/İZOHEL

(Meteorological Glossary) :
(ISOHEL) [i]Belirli bir zaman aralığı boyunca, eşit miktarda güneşlenmeye sahip olan noktaları birleştiren çizgi.