EŞYOĞUNLUK/İZOPİKNİK


Results for "EŞYOĞUNLUK/İZOPİKNİK"

Meteorological Glossary

EŞYOĞUNLUK/İZOPİKNİK

(Meteorological Glossary) :
(ISOPYCNIC) [i]Yoğunlukta eşitliğe sahip olmak. Hava içinde eşit yoğunluğa sahip olan noktaları birleştiren çizgiye izopiknik çizgisi, eşit hava yoğunluğuna sahip olan yüzeylere de izopiknik yüzey denir.