ENVERZİYON


Results for "ENVERZİYON"

Meteorological Glossary

ENVERZİYON

(Meteorological Glossary) :
(INVERSION) [i]Atmosfer içerisinde yukarı seviyelere doğru çıkıldıkça hava sıcaklığının azalması yerine artmasıdır. Yer seviyesindeki enverziyonun temel nedeni, üst seviyeleri etkilemeyen alt seviyedeki radyasyonel soğumadır. Serbest atmosferde enverziyon, sıcak hava kütlesinin soğuk hava üzerine tırmanmasıyla gerçekleşir ve buna cephe enverziyonu denir. Yüksek basınç alanlarında görülen enverziyon ise çökme enverziyonudur. Enverziyonun olduğu koşullarda, enverziyon tabakası oldukça statik kararlıdır ve türbülans yoktur. Genellikle tabaka bulutların ve adveksiyon sislerinin tepelerinde görülür. Açık gecelerde radyasyon kaybı, devamlı çökme, tropopoz ve cephesel faaliyetlerle ilgili olarak enverziyon görülür.
Meteorological Glossary

ENVERZİYON TABAKASI

(Meteorological Glossary) :
(INVERSION LAYER) [i]Yükseklikle sıcaklığın arttığı tabaka. Enverziyon tabakası boyunca statik karalılık görülür ve dikine yukarı hava hareketi yoktur. Eğer enverziyon tabakası nemli ise o zaman enverziyon tabakası stratiform tipi bir bulutun üzerinde uzanır. Yer enverziyonu adı verilen tür, yere yakın seviyelerde açık gecelerde radyasyon kaybından oluşur. Cephe veya yüksek basınç kaynaklı olarak atmosferin üst seviyelerinde oluşan türlerine de yüksek seviye enverziyonu denir.