FENOMENOLOJİK MODEL


Results for "FENOMENOLOJİK MODEL"

Meteorological Glossary

FENOMENOLOJİK MODEL

(Meteorological Glossary) :
(PHENOMENOLOGICAL MODEL) [i]Hava kirliliği konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan bilgisayar modeli. Bu modelde, atmosfer içerisindeki bireysel olaylar tek tek ele alınır ve o konu üzerinde odaklanılır.