GİRDAP TAYFI


Results for "GİRDAP TAYFI"

Meteorological Glossary

GİRDAP TAYFI

(Meteorological Glossary) :
(EDDY SPECTRUM) [i]Girdap boyutları frekans dağılımı veya çeşitli boyuttaki girdaplar arasındaki kinetik enerji boyutuna göre, girdap veya türbülansın karakterini, özelliklerini belirleme.