HİDROSFER


Results for "HİDROSFER"

Meteorological Glossary

HİDROSFER

(Meteorological Glossary) :
(HYDROSPHERE) [i]Yeryüzünün litosfer yani karayla kaplı alanlarının dışında kalan suyla kaplı bölümü. Dar anlamda, atmosfer içinde bulunan su buharı, denizler, ırmaklar ve yerüstü suları için kullanılan terim.