HOMOJEN ATMOSFER


Results for "HOMOJEN ATMOSFER"

Meteorological Glossary

HOMOJEN ATMOSFER

(Meteorological Glossary) :
(HOMOGENEOUS ATMOSPHERE) [i]Gerçek atmosfere benzer şekilde, yer seviyesinde basıncın aynı ve yoğunluğun yükseklikle değişmediği varsayılan ideal atmosfer modeli. Bu özellikleri taşıyan atmosfer katmanı ancak yerden 8000 metre yukarılarda olabilir.