NİTRİK OKSİT


Results for "NİTRİK OKSİT"

Meteorological Glossary

NİTRİK OKSİT

(Meteorological Glossary) :
(NITRIC OXIDE) [i]Kimyasal formülü NO olan, atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bir gaz. Yüksek atmosferde çözüşme ve kimyasal tepkimelerle oluşur.