PARSEL YÖNTEMİ


Results for "PARSEL YÖNTEMİ"

Meteorological Glossary

PARSEL YÖNTEMİ

(Meteorological Glossary) :
(PARCEL METHOS) [i]Çeşitli hava parsellerinin çevrelerine karıştırmadan, etrafıyla herhangi bir özellik açısından alışveriş yaptırmadan yukarı seviyelere doğru hareket ettirme varsayımına dayanan bir yöntemle yapılan atmosferde dikine kararlılık tahmini.