STANDART ATMOSFER


Results for "STANDART ATMOSFER"

Meteorological Glossary

STANDART ATMOSFER

(Meteorological Glossary) :
(STANDARD ATMOSPHERE) [i]Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından tanımlanan ve standart olarak alınan atmosfer. Standart atmosferde basınç ve sıcaklıklar tüm seviyelerde belirlenmiştir ve gerçek atmosferin ortalama haline benzer. Standart atmosferde sıcaklık yükseklikle tek tip bir şekilde azalır. Standart atmosferin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir: Metrik sistemde Deniz seviyesinde standart sıcaklık (t) : 15 °C. Standart mutlak sıcaklık (T) : 288 ° A. Standart deniz seviyesi basıncı (p) :1013.25 Mb. Standart deniz seviyesi basıncı (p) : 760 mm. cıva. Standart yerçekimi (g) : 9.80665 m/sec2 . Standart özgül ağırlık (gp) : 1.2255 kg/m3 . Standart yoğunluk (p) : 0.124966 kg/m/sec. Standart sıcaklık gradyanı (a) 11. km.ye kadar : 0.65 °C/100 m. Standart izotermal sıcaklık (ti) : - 55 °C. Standart hava gaz sabitesi (R) : 29.2708. İngiliz Sisteminde Deniz seviyesinde standart sıcaklık (t) : 59 °F. Standart mutlak sıcaklık (T) : 550.4 ° F. Standart deniz seviyesi basıncı (p) : 29.92 inç cıva. Standart yerçekimi (g) : 32.1740 ft/sec2 . Standart özgül ağırlık (gp) : 0.07651 lb/ft3 . Standart yoğunluk (p) : 0.002378 lb/ft/sec. Standart sıcaklık gradyanı (a) 11. km.ye kadar : 0.3566 °F/100 ft. Standart izotermal sıcaklık (ti) : - 67 °F. Standart hava gaz sabitesi (R) : 53.33089. Standart atmosfer değerleri, basınç altimetre kalibrasyonları, uçak performans hesaplamaları, uçak ve füze dizaynı ve balistik tabloların hazırlanması için gereklidir.