SU BUHARI


Results for "SU BUHARI"

Meteorological Glossary

SU BUHARI

(Meteorological Glossary) :
(WATER VAPOR) [i]Suyun gaz hali için kullanılan terim. Atmosferine en önemli bileşenlerinden birisidir. Moleküler içeriğinden dolayı su buharı içeren hava kuru havadan daha hafiftir. Bu durum da, su buharı içeren hava parselinin niçin yükselme eğilimi gösterdiğini açıklamak için yeterlidir.