YER ISI AKISI


Results for "YER ISI AKISI"

Meteorological Glossary

YER ISI AKISI

(Meteorological Glossary) :
(GROUND HEAT FLUX) [i]Yer enerji potansiyelinin, bütçesinin bir birleşeni. Yerden yeryüzüne ısı akımını anlatan terim.