Y


Results for "Y"

Meteorological Glossary

AÇIK HAVA YAĞMURU

(Meteorological Glossary) :
(ÇOK HAFİF YAĞMUR)(SEREIN) [i]Açık bir gökyüzünden veya bulut varsa da görülebilecek kadar ince bulutlu bir gökyüzünden yere düşen yağmur. Kuvvetli dikine aşağı hareketlerin bulunduğu bir havada daha önce üzerimizden geçen bir yağmur bulutu tarafından bırakılan yağış açık bir havada yere kadar -eğer buharlaşmazsa- ulaşır.
Meteorological Glossary

AÇIK İYİ HAVA

(Meteorological Glossary) :
(FAIR WEATHER) [s]İyi havayı belirtmede kullanılan bir terim. Havanın tamamen açık veya çok az bulutlu olduğu durumda, gündüzün güneşin, geceleyin de ayın görülebilir olması durumunda kullanılan bir terim. Güneşli, açık, bulutsuz gibi kavramların yerine kullanılabilecek bir terim.
Meteorological Glossary

ADVEKSİYON

(Meteorological Glossary) :
(ADVECTION) [i]Havanın hareketi (rüzgar) sonucunda, atmosfer içindeki herhangi bir özelliğin yatay taşınımı. Örneğin; sıcaklık ve nem adveksiyonu gibi. En basit anlatımıyla, yatay olarak ısının bir bölgeden bir bölgeye taşınmasıdır.
Meteorological Glossary

ADVEKSİYON SİSİ

(Meteorological Glossary) :
(ADVECTION FOG) [i]Sıcak ve nemli bir hava kütlesinin serin veya soğuk bir yüzey üzerinden geçmesi veya tam tersine soğuk hava kütlesinin sıcak ve nemli bir yüzey üzerinden geçmesi durumunda oluşan sis. Sıcak ve nemli havanın soğuk yüzey üzerinden geçmesiyle oluşan adveksiyon sislerine, muson sisi, deniz sisi ve tropikal hava sisi örnek gösterilir.
Meteorological Glossary

ADYABAT

(Meteorological Glossary) :
(ADIABAT) [i]Adyabatik kartlarda sabit potansiyel sıcaklık hattı veya; çevreyle ısı alışverişi olmaksızın sistem içerisinde termodinamik değişikliklerin gerçekleşmesi. Atmosferde kuru ve yaş adyabat ayrımı yapılabilir.