KANA RAKAMLARI


Results for "KANA RAKAMLARI"

Nautical Dictionary

KANA RAKAMLARI

(Nautical Dictionary) :
Gemilerin çektikleri su derinliğini göstermek için baş ve kıç dikmeler hizasına sancak ve iskele taraflara desimetre veya feet cinsinden çizilmiş rakamlar. [Romen ve italik]