nihilizm


Results for "nihilizm"

Turkish - German Dictionary

nihilizm

(Turkish - German Dictionary) :
r Nihilismus.
Turkish - Kurdish Dictionary

nihilizm

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
hîçparêzî.
Turkish - Turkish dictionary

NİHİLİZM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Her şeyin inkarı.
Turkish - English dictionary

nihilizm

(Turkish - English dictionary) :
nihilism.
Sociological Dictionary

NİHİLİZM [İng. Nihilism]:

(Sociological Dictionary) :
Latince nihil (hiç) kelimesinden türetilmiş bir kavramdır.İlk olarak Rusya'da görülmüş, bir fikir ve siyaset önceleri hareketidir. Önceleri felsefî bir hareket olacak doğmuştur.nihilizmbütün geleneksel değerleri ve ahlâk gerçekleri inkâr eden görüş ve davranış şeklidir. Nihilizm akımının temsilcileri arasında Turgenyev, Dostyevski, Pissarev sayılabilir. Bu akımda pozitivizmin izleri görülmektedir. Nihilizmin birr diğer temsilcisi de Alman filozofu Friedrich Nietzsche'dir. Bu düşünürün anlayışında menfilik, kötümserlik ve gayesizlik hâkimdir. F. Nietsche'nin nihilizmi ile Sarter'ın ateist ve nihilist varoluşçuluğu manevi değerlerin zedelenmesinde zaman zaman araç olarak kullanılmıştır.Nihilizm, anarşizme hertürlü değer ve ahlâk sistemine karşı olmasına rağmen, anarşizm her türlü otoriteyi red demektedir. anarşizmin politik yönü ağır basmasına karşılık, nihilizm defikrî ve felsefî yön ağır basar. Nihilizm dünya savaşlarının yarattığı buhranlardan kaynak ulmuş ve fikir ve düşünce yapısı deprem geçiren insanları etkilemiştir. (Sezal, İ, 1981, Genel Ekonomi Ansiklopedesi C.2, 1988)Nihilizm, ümitsizllikten ve inaç boşluğundan güç kazanmıştır.