nomenclature


Results for "nomenclature"

Medicine and Hematology Glossary

nomenclature

(Medicine and Hematology Glossary) :
nomenklatür
Computer, Internet Glossary

nomenclature

(Computer, Internet Glossary) :
terimlendirme
English - Turkish Dictionary

nomenclature

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. adlar dizgisi, adlandırma. 2. terminoloji.
Sociological Dictionary

NOMENCLATURE METODU [İng. Momenclature]:

(Sociological Dictionary) :
Lâtince Nomenclotore'den alınmış bir kelimedir. Nomenism ve clora-bildirme kelimelerinden oluşmaktadır. Batı 'da bütün terimleri ifade edilen fihrist anlamında kullanılmıştır. Bu kelime bir ara Türk içtimai ilimlerinden "fihrist" diye çevrilmiştir. (Fındıkoğlu Z. F., 1961)Nomenclature, Sosyal Sistemlerin ve organizasyonların tahlil ve incelenmesi için sistematik bir şemayı ifade etmektedir. Bu medodda da monografi gibi aile, başlangıç noktasıdır. (Bkz. Mongrafi Metodu, Le Play,F.) Nomenclature, yirmibeş temel bölüme ve her bölüm kendi arasında ikinci derece bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler ailenin yeri, ailenin işi veya emeği, aile mülkiyeti, taşınır mallar, maaş ve üçretler, tasarruflar, aile ailenin yaşama standartı, ailenin varoluş safhaları,koruma, ticaret, tihnî kültür,din, komşuluk, korporasyonlar, kilise cemaati, kilise cemaati birlikleri,şehir, eyalet bölümleri, eyalet, devlet, cemiyetin yayılması, yabancı cemiyetler, cemiyetin tarihi ve cemiyetin seviyesinden meydana gelmektedir.Bu bölümler sayesinde nomenclature, insan davranışının, sosyal vetirelerin ve içtimaî organizasyonun, hem bütün esaslı faktörlerini inceleme imkânı bulmaktadır.Nomenclature, Sorokin'in belirttiği gibi, tek taraflılıktan uzaktır. Çoğrafya ekolünün bütün değer verdiği ifadelere sahip çıkmış, aileye olağanüstü bir önem vermiştir.Nomenclature'de bütün bölümler rastgele mekanik olak değil; mantikî bir sıralanma gösterirler. Bu bakımdan da nomenclature, sosyal ilimmetoduna büyük bir katkıda bulunmuştur. (Bkz. Coğrafyacı Okulu) (Eröz M., 1982)