occupational


Results for "occupational"

Medicine and Hematology Glossary

occupational

(Medicine and Hematology Glossary) :
mesleki
English - Turkish Dictionary

occupational

(English - Turkish Dictionary) :
s. 1. mesleki, meslek dolayısıyla meydana gelen: occupational disease mesleki hastalık. occupational hazard mesleki tehlike. 2. işgal kuvvetleriyle ilgili.