Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol

1 record(s) found.

 • SAHRETULLAH Kudüs'te, Beyt-i Mukaddes'te çok eski ve tarihî bir kaya. Hazret-i Peygamber (A.S.M.), Mir'ac gecesinde bu kayadan uruc ettiği hakkında rivayet vardır. Bu kayaya "Hacer-i Muallak" da denir.(Felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-i arziye ve vaziyet-i fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda, "Sevr ve Hut" namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani nezaretlerinde ve Cennet'ten getirilen ve fâni Küre-i Arz'ın bâki bir temel taşı olmak, yani ileride baki Cennet'e bir kısmını devr etmeğe bir işaret için Sahret nâmında uhrevî bir madde, bir hakikat gönderilip "Sevr ve Hut" meleklerine bir nokta-i istinad edilmiş, diye Benî-İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn-i Abbas'tan dahi mervidir. Maatteessüf bu kudsi mânâ, mürur-u zamanla bu teşbih, avamın nazarında hakikat telâkki edilmekle aklın hâricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi, toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve Küre-i Arz'ın, üstünde duracak cismanî taş ve balığa ve öküze ihiyaçları yoktur. Ş)

  Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • SAHRETULLAH

  2021-10-28 08:56:20
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ATALET

  2021-10-28 08:56:19
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HAMASET

  2021-10-28 08:56:18
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HECACE

  2021-10-28 08:56:17
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • SEMMAN

  2021-10-28 08:56:14
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HECİR

  2021-10-28 08:56:05
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ENGAME

  2021-10-28 08:56:04
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • TAHAKÜM

  2021-10-28 08:56:01
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BAHÎL

  2021-10-28 08:56:01
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BİLMÜŞAHEDE

  2021-10-28 08:55:59
  Ottoman - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • PÜRYAN

  2021-10-28 06:03:30
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • SİCCİN

  2021-10-28 06:10:59
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ECMAİN

  2021-10-28 06:37:51
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • KINNARE

  2021-10-28 00:34:49
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ATİYE

  2021-10-28 06:06:20
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HUDDAM

  2021-10-28 03:52:32
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ZİBAR

  2021-10-28 06:12:44
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • MÜŞTE

  2021-10-28 05:48:33
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ÜSTUR

  2021-10-28 07:53:31
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • TÂHÂ

  2021-10-28 05:16:09
  Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol