İCARE-İ FÂSİDE


Results for "İCARE-İ FÂSİDE"

Ottoman - Turkish Dictionary

İCARE-İ FÂSİDE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İn'ikad şartlarını câmi' olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir.