İHTİSABİYYE


Results for "İHTİSABİYYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİSABİYYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İhtisaba (belediyeye) ait vergi.