FAHRİYYEN


Results for "FAHRİYYEN"

Ottoman - Turkish Dictionary

FAHRİYYEN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Gönülden isteyerek. Karşılıksız olarak.FAHRUL İSLAM $ (Pezdevî): Mavera-ün Nehir'deki Hanefî fukahasının meşhurlarındandır. Hicri 482 tarihinde Semerkant'ta vefat etmiştir.