GAVAYET-İ NEFS


Results for "GAVAYET-İ NEFS"

Ottoman - Turkish Dictionary

GAVAYET-İ NEFS

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Nefsin azgınlığı.