KELİMAT-I TAKDİRİYYE


Results for "KELİMAT-I TAKDİRİYYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

KELİMAT-I TAKDİRİYYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Takdir edici sözler.