MAZHARİYET


Results for "MAZHARİYET"

Ottoman - Turkish Dictionary

MAZHARİYET

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Mazhar ve nâil olma. Elde etme. Muvaffakiyet.