MUHTASS


Results for "MUHTASS"

Ottoman - Turkish Dictionary

MUHTASS

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(C: Muhtassin) (Husus. dan) Bir şeye veya bir kimseye ait olan.
Ottoman - Turkish Dictionary

MUHTASSAN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ençok, bilhassa. Daha ziyâde.
Ottoman - Turkish Dictionary

MUHTASSÎN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Muhtass. C.) (Husus. dan) Bir şeye mahsus olanlar, bir kimseye ait olan şeyler.