NEFS-İ NÂTIKA


Results for "NEFS-İ NÂTIKA"

Ottoman - Turkish Dictionary

NEFS-İ NÂTIKA

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.