SKOLASTİK


Results for "SKOLASTİK"

Ottoman - Turkish Dictionary

SKOLASTİK

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.