Asalakçılık.


Results for "Asalakçılık."

Philosophical Dictionary

Asalakçılık.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Tufeyliyye, Fr. Parasitisme, Al. Schmarotzerleben, İng. Parasitism). Başkalarının sırtından geçinmecilik... Tarihsel özdekçiliğe göre anamalcılık düzeni, ekonomik asalakçılıktır (parazitizm). Emperyalizm, geri kalmışların sırtından geçinmektedir. "Emperyalist devletlerin proleteryasının imtiyazlı bir zümresi de yüz milyonlarca uygarlaşmamış insanın sırtından geçinir". Mali oligarşinin gerçekleştirdiği bu düzen, anamal (sermaye) ihracı yoluyle, birçok kişilere hiç çalışmadan sadece hisse senedi kuponu keserek yaşamak imkanını sağlamıştır. Liberal yazarlardan J. A. Hobson'a göre de, "Egemen devletler, kendilerine bağımlıü lkeleri kendi egemen sınıfını zenginleştirmek ve alt sınıfları uslu durmaları için uyutmak amacıyle ekonomik parazitizme baş vurmuşlardır". Hobson, aynı anlamda Batı parazitizmi deyimini de kullanmaktadır: "Batı Avrupa'nın büyük bir kısmı, bugün Batı Avrupa'nın kimi bölgelerinin -örneğin Fransız Riveyarası, İtalya ve İsvciçre'nin turistlerin uğrak yeri olan kısımlarının- manzara ve karakterine bürünecektir. Doğudan kâr ve hisse alan küçük zengin aristokrat topluluklarıyle onlardan biraz daha kalabalık bir tüccarlar ve profesyonel memurlar topluluğu ve mamul ürünleri tamamlama sanayii ile ulaştırma hizmetlerinde çalışan daha da kalabalık bir işçiler ve yardımcılar topluluğu... Belli başlı endüstri kolları ortadan silinecek ve yan mamul ürünlerle besin ürünlerinin büyük çoğunluğu Asya ile Afrika'dan Avrupa'ya akmaya başlayacaktır. İşte Batılı devletler arasındaki daha geniş bir anlaşmanın bize sunduğu imkan böylesine bir Batı parazitizmidir. Böyle bir imkan gerçekleşirse, üstün sınıfları Asya ve Afrika'dan büyük bir haraç alacak ve bu haraç sayesinde artık eskiden oludğu gibi tarım ve sanai ürünleri üretmekle uğraşmayıp büyük çapta bir memur kitlesi besleyen ayrı bir egemen uluslar topluluğu ortaya çıkacaktır". bkz. Tekelci anamalcılık.