Philosophical Dictionary
reklam sol

1 record(s) found.

  • Floransa Akademisi. Floransa Akademisi, XV. yüzyıl İtalya'sının Floransa kentinde Cosimo Medici'nin (1389-1464) kurduğu bir Platon akademisidir. Medici'ler, 1434 yılından beri Floransa kent-devletinin başında bulunan bir banker ailesidir. Istanbullu Georgios Gemistos Plethon (1355-1450), 1438 yılında dinsel bir toplantıya katılmak için Floransa'ya gelmiş ve orada yerleşerek Platon ve yeniplatonculuk öğretisini yaymaya başlamıştır. O sırada Floransa'nın başında bulunan ve aydın bir kişi olan Cosimo Medeci'nin yardımıyle 1459 yılında Platon akademisi kuruldu. Bu akademi bir çeşit Platonseverler kulübü niteliğindeydi. Istanbullu Plethon'dan sonra akademinin başına Trabzonlu Basilius Bessarion (1403-1472) geçmiştir. Bu iki Bizanslı bilgin Floransa Akademisinde Platon'un Aristotelesçiliğe karşı savunmasını yapmışlardır. Amaçları, felsefe yapmaktan çok Hıristiyanlığı güçlendirmekti. Marsilius Ficinus (1433-1499) gibi ünlü düşünürler Floransa Akademisinden yetişmişlerdir. Özellikle bu iki düşünür Platon'la Aristoteles'in temelde birleşmekte oldukları kanısındaydılar. Ficinus'a göre her iki öğreti de aynı Tanrısal usun meydana getirdiği iki ayrı biçimdeki doğrulardır. Büyük dünya (makrokosmos) karşısında insanı küçük bir dünya (mikrokozmos)sayan ve insanın alın yazısını kendi özgür eylemiyle yazacağını söyleyen Mirandola, bu okulun yetiştirdiği ilginç düşünürlerdendir. bkz. Akademi, Platonculuk.

    Philosophical Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol