Restorasyon.


Results for "Restorasyon."

Philosophical Dictionary

Restorasyon.

(Philosophical Dictionary) :
Devrilmiş bir egemenliğin yeniden ele geçirilmesi anlamında kullanılan restorasyon (Fr. Restoration), Fransa'da Bourbon'ların yeniden egemen oluşlarını anlatır. Bourbon'ların dönüşünden 1630 ihtilâline kadar süren devreye restorasyon devri denir.