Saltık Düşüncecilik.


Results for "Saltık Düşüncecilik."

Philosophical Dictionary

Saltık Düşüncecilik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Tasavvuriyye-i mutlaka, Fr. Idealisme absolu). Hegel düşünceciliği... Saltık idealizm, Alman düşünürleri Johann-Gorttlieb Fichte'nin (1762-1814) öznel idealizmiyle Friederch_Willhelm-Joseph von Schelling'in (1775-1854) nesnel idealizmi arasında yer alan Friedrich Georg-Wilhelm Hegel'in (1770-1831) idealizmidir. Fichte, ben olmayan'ı ben'den yola çıkarak kavrıyordu, çünkü ben olmayan'dan yola çıkılırak ben'i anlamak ve kavramak mümkün değildi (sübjektif idealizm). Schelling'e göre insan, kendisinde kişileşen aklıyle evrende objektifleşen akılla birleşebilirdi, düşünce böylelikle kendisini meydana getiren ikiliğin üstüne yükselebilirdi, ama saltık'a hiç bir zaman erişemezdi, çünkü saltık sonsuzluğu sonucuydu (objektif idealizm). Hegel'se saltık'ın insan usunun içinde bulunduğunu ve bu yüzden de aşkın olamayacağını ileri sürmektedir. Evrensel bilinç insanda belirmiştir. Evrensel düşünce kendi kendine dışlaşarak insana kadar gelmiş ve insanda kendisini yansıtacak aynayı bulmuştur. Artık, madde dünyasında daha fazla doğlaşmak gerekmeyecektir. Evrensel bilinç, insanda, kendi kendisinin bilincine ulaşmak yolundadır. bkz. Hegelcilik, Düşüncecilik, Saltık, Öznel Düşüncecilik, Nesnel Düşüncecilik, Deneyüstücülük.