Toplumsal Darvincilik.


Results for "Toplumsal Darvincilik."

Philosophical Dictionary

Toplumsal Darvincilik.

(Philosophical Dictionary) :
Toplumsal Darvincilik (sosyal Darvinizm), anamalcılığı düşünsel alanda temellendirmek için, toplumsal yasaları biyolojik yasalara indirgemek demektir. Toplumsal Darvinciliğe göre insansal toplumun evrimi biyolojik türlerin evrimini yöneten aynı yasalarla yönetilir, çünkü insan da doğanın bir parçasıdır. Doğada yürürlükte olan doğal ayıklama yasası (seleksiyon natürel), toplumda da yürürlüktedir. Nasıl doğada güçsüzler süprülüp gider ve güçlüler yaşamaya hak kazanırsa toplumda da böyledir. Marksizmin sınıf ayrılığı ve mücadelesi dediği şey gerçekte doğal bir olaydır ve doğa yasalarına uygundur, aynı ayrılıklar ve mücadeleler doğada da olup bitmektedir. Öyleyse doğanın bu zorunlu yasasına boyun eğmek gerekir. Anamalcılı4ın yasaları doğal yasalardır ve değiştirilmeleri imkânsızdır. Sömürgecilik biyolojik bir fenomendir ve zorunludur. Toplumsal Darvincilik, insanın bilincini ve iradesini yadsır, metafizik ve mekanik bir anlayışla insanı hayvanlığa indirger. Bu anlayışa göre insanın doğa karşısında hiç bir eylemsel başarası yoktur. Oysa, bilimsel olarak tanıtlanmıştır ki, insanlık, doğaya karşı eylemsel bir işlemle başlamıştır. İnsanı, bir tür olarak birleştiği hayvandan ayıran nitelik, doğaya karşı bilinçli egemenliğidir. bkz. Evrimcilik, Darvincilik, İnsan, Toplum.