Yöntem.


Results for "Yöntem."

Philosophical Dictionary

Yöntem.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Usûl, Fr. Methode, Al. Methode, İng. Method, İt. Metodo). Bilgi edinmek için tutulması gereken yol... Her bilgi alanının kendine özgü bir bilgi edinme yöntemi vardır. Örneğin, matematiğin yöntemi başka, fiziğin yöntemi başka, tarihin yöntemi başkadır. Bu yöntemler, o bilgi alanında geçerli yasalardan çıkarılır. Bundan ötürüdür ki yöntem, önceden dilendiği gibi saptanmış bir kurallar topluluğu olamaz, nesnel ve bilimseldir. Felsefe, her bilime özgü yöntemlerin tümüne yön veren genel bir bilme yöntemidir. demek ki yöntemini, özgül ve tikel yasalardan değil, evrensel yasalardan çıkarmak zorundadır. Çağımızda, birbirlerine bütünüyle karşıt durumda bulunan ilk felsefe yöntemi geçerlidir. Bunlardan biri, eski metafizik yöntem, ikincisi yeni eytişim yöntemidird. Herhangi bir bilgi alanına yöntemsiz yaklaşmalar büyük engellerle karşılaşır, çoğunlukla da olanaksızdır. Bundan ötürüdür ki her bilimsel bilgi, yöntemini de birlikte oluşturmuştur. Ne var ki bütün bu özgül yöntemler, evrensel yasaların dilegetirilişi olan evrensel bir felsefe yöntemiyle bağımlı kılınmazlarsa yanlış sonuçlara varırlar. bkz. Eytişim Yöntemi, Metafizik Yöntem, Eytişimsel Özdekçilik, Metafizik.