pierre


Results for "pierre"

French - Turkish dictionary

pierre

(French - Turkish dictionary) :
taş
Dictionary of Economics

BOİSQUİLBERT, Pierre Le Pesant

(Dictionary of Economics) :
Fransız iktisatçısı. 1646da doğdu, 1714te öldü. Fizyokratların ve sosyal adalet yanlısı akımların öncülerinden sayılır.
Dictionary of Economics

LEROY-BEAULIEU, Pierre Paul

(Dictionary of Economics) :
(1843-1916) Fransız iktisatçısı. Fransız liberal ekolün öncülerinden ve kurucularından olan Leroy Beaulieu, genellikle ekonomik realitenin gözlemine ve olayların analizine önem vermiştir. Kendisinin pozitivist olması nedeniyle klasik ekolün başlıca doktirinlerini kabul etmiş ancak teolojik görüşlerini reddetmiştir. Müteşebbisin rolüne büyük önem veren bu Fransız iktisatçısı, Servetlerin Dağılışı Üzerine Bir Deneme adlı eserinde özel çıkarların piyasadaki dengesizlikleri azaltacağını söylemiş, Modern Devlet ve Fonksiyonlar isimli eseriyle Müdahaleciliğe karşı cephe almıştır.
Dictionary of Economics

PROUDHON, Pierre Joseph

(Dictionary of Economics) :
(1802-1865) Fransadaki iºçi hareketlerini önemli ölçüde etkileyen Fransız sosyalisti. Milletvekilliği yapmış, II. Napolyon için yazdığı yazılardan ötürü bir süre tutuklu kalmıştır. 1840 yılında yayınlanan Mülkiyet Nedir? baºlikli yazısında mülkiyetin hırsızlık olduğunu ileri sürmüştür. Ama diğer taraftan mülkiyetin aynı zamanda bireylerin toplumun baskılarına karşı koyabilmeleri açısından özgürlüklerini temsil ettiğini düşünen Prouhon, bu açıdan mülkiyetin kaldırılmasına karşı çıkmıştır. Ona göre özgürlük ve eşitlik kutsal haklardır. Bunların korunabilmesi için toplumun sözleşme temelinde örgütlenmesi gerekir. Bu durumda devlete de gerek kalmayacaktır diyen Proudhon, bu çizgide anarşiye kaymaktadır.