prevalence


Results for "prevalence"

Medicine and Hematology Glossary

prevalence

(Medicine and Hematology Glossary) :
prevalans
English - Turkish Dictionary

prevalence

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. hüküm sürme, hâkim olma. 2. yaygınlık.