Abuli (İstenç Kaybı)


Results for "Abuli (İstenç Kaybı)"

Psychology, Dictionary

Abuli (İstenç Kaybı)

(Psychology, Dictionary) :
Eyleme geçme ve düşünme dürtüsünde azalma, eylemin sonuçlarına karşı kayıtsızlık; nörolojik kusurla ilişkiliolabilir.