Referans Sanrıları


Results for "Referans Sanrıları"

Psychology, Dictionary

Referans Sanrıları

(Psychology, Dictionary) :
Hak iddiası sanrılarıdır. Kişi bir haksızlığa uğradığını düşünerek bir ömür boyu hakkını arar.