rahmet


Results for "rahmet"

Turkish - German Dictionary

rahmet

(Turkish - German Dictionary) :
e Gnade; r Regen.
Turkish - Kurdish Dictionary

rahmet

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
rehmet.
Turkish - Turkish dictionary

RAHMET

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Esirgeme, merhamet. 2. h.d. Yağmur.
Ottoman - Turkish Dictionary

RAHMET

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek. * Mc: Yağmur.(...Sâni-i Âlem'in her şeyi içine almış ve her şeyi istilâ ve istiab etmiş bir rahmet -i vâsiası vardır. Vâlidelerin, hattâ bir cihette nebatatın evlâdına olan şefkatleri ve küçük, zayıf yavrularının sühulet-i rızkları, o rahmet deryasından bir katredir. M.N.)
Islamic Glossary

RAHMET

(Islamic Glossary) :
1. Acıma, merhamet.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:(Ey Resûlüm!) De ki: "Ey (günâh işlemekle) nefslerine karşı haddi aşmış kullarım!Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allahü teâlâ (şirk ve küfürden başkadilediği kimselerden) bütün günâhları magfiret buyurur, bağışlar. Şüphesiz ki O,Gafûr'dur, Rahîm'dir. (Zümer sûresi: 53)Yâ Rabbî! Bize rahmetini ihsân eyle. İhsân sâhibi ancak sensin. (Âl-i İmrân sûresi: 8)Allahü teâlâ rahmeti yüz parçaya ayırmış, doksan dokuzunu kendisinde bırakmış,yeryüzüne bir parça indirmiştir. İşte bütün mahlûklar bu parça sebebiyle birbirlerineacırlar... (Hadîs-i şerîf-Müslim)... Ramazân'ın birinci gecesi Allahü teâlâ mü'minlere rahmet eder. Rahmetle baktığıkuluna hiç azâb etmez. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i Beyhekî)Bir kimse bir mü'minin ihtiyâcını karşılamak için yürüse, Allahü teâlâ yetmiş binmeleği ona sâyehân eder, gölgelendirir. Eğer sabah vakti ise akşama kadar, akşam vaktiise sabaha kadar ona rahmet ile duâ ederler. Her bir ayağını kaldırdıkta bir günâhı affolurve bir derece verilir. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Hibbân)Allahü teâlânın bir kuluna rahmet etmiyeceğine, ona gazab ve azab edeceğine alâmet,dünyâya ve âhirete faydası dokunmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerleöldürmesidir. (İmâm-ı Gazâlî)Allahü teâlâdan korkmalı, fakat O'nun rahmetinden ümidi kesmemelidir. Ümid, korkudançok olmalıdır. Böyle olanın ibâdetleri zevkli olur. (Muhammed Hâdimî)2. Sevgili Peygamberimiz hazret-i Muhammed'in isimlerinden.Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ sûresi: 107)3. Kur'ân-ı kerîm.4. Yağmur.Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Allahü teâlâ rüzgârı, rahmetinden önce müjdeci olarak gönderir. Rüzgârlar, ağır olanbulutları sürükler. Bulutlardan ölü olan toprağa su yağdırırız. O yağmurla yerdenmeyveler çıkarırız. Ölülerini de mezârlarından böyle çıkaracağız. Umulur ki, düşünüpibret alırsınız. (A'râf sûresi: 57)