retransmission


Results for "retransmission"

Computer, Internet Glossary

retransmission

(Computer, Internet Glossary) :
yeniden iletim