sırat


Results for "sırat"

Turkish - Turkish dictionary

SIRAT

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Yol.
Ottoman - Turkish Dictionary

SIRAT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Etrafı hudutlu ve işlek cadde. Geniş yol.
Ottoman - Turkish Dictionary

ŞİRAT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Neşter.
Turkish - English dictionary

sırat

(Turkish - English dictionary) :
,-tı, sırat köprüsü, -nü Islam Sirat, bridge which the righteous will pass over and from which the unrighteous will fall on the Day of Judgment.
Ottoman - Turkish Dictionary

SIRAT KÖPRÜSÜ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ'lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mâhiyyetleri mütebayin; isimleri mütenevvi olur. Meselâ uyku âlemi, yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile âhiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismani ile âlem-i ruhanî arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise, inkılâb bir değildir. Pek çok ve büyük inkılâblar olacağından, köprüsü de pek garib, acib olması lâzım gelir. M.N.)