samani


Results for "samani"

Kurdish - Turkish dictionary

samanî

(Kurdish - Turkish dictionary) :
mülkiye.
Philosophical Dictionary

Şamanizm.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Türk Felsefesi.
Sociological Dictionary

ŞAMANİZM [İng. Shamanism]:

(Sociological Dictionary) :
Din olarak şamanizm, bir çok Türk ulus ve uyruklarının katıldıkları bir inançtır. Bu sisteme göre, biri yerin, öteki gögüs yöneticisi olmak üzere iki tanrı vardır. Gök onyedi kat cenneti, yer ise, yedi kat cehennemi ifade eder. Ortadan kalan yeryüzü de insanların yaadığı yerdir. Bütün bunları yaratan ve yöneten Gök Tanrı göğun en yüce katında oturur.Şamanizmde güneş ve ay kutsal olarak kabul edilir. Güneşi yerde ateş temsil eder.Türkler, Müslüman olduktan sonra da, Altay Şamanlığının eleneklerini unutmamışlardır. Bugün kültürümüzde yaşayan, albastı efsanesi, uzun ömürlü olması için çocuklara Yaşar, Durmuş, Satılmış.. gibi adlar vermek, türbelere paçavra parçaları bağlamak gibi âdetlere sık sık rastlamak mümkündür. (İnan, A., 1972)Ayrıca, günümüde evlerimizde kullandığımız, kapı üstlerine asılan nal, sarmısak, kaplumbağa ve nazardan korunmak için tahtaya vurmak, tütsü gibi âdetlerimiz Şamanizmin izlerini taşır.
Islamic Glossary

ŞÂMÂNÎLER

(Islamic Glossary) :
İyi ve kötü ruhların bütün âlemi te'siri altında tuttuğu inancına dayanan sapık bir yolunmensupları.Şâmânîler, güneşte bulunuyor dedikleri bir tanrıya ve cinne ve meleklere tapınır. Enbüyüğüne şeytan derler. Bugün Sibirya'daki ve Okyanus adalarındaki vahşîler arasındayaygındır. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)
Turkish - English dictionary

samani

(Turkish - English dictionary) :
1. straw-colored, straw, straw yellow. 2. straw, straw yellow.