semen


Results for "semen"

Kurdish - Turkish dictionary

semen

(Kurdish - Turkish dictionary) :
çemen otu.
Ottoman - Turkish Dictionary

SEMEN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Yâsemin.
Medicine and Hematology Glossary

semen

(Medicine and Hematology Glossary) :
meni
Names Dictionary

SEMEN

(Names Dictionary) :
Erkek ismi.İyi beslenen
Islamic Glossary

SEMEN

(Islamic Glossary) :
Mebî'ye yâni satın alınan şeye karşılık verilen mal veya para.Altın ile gümüş semen olarak yaratılmıştır. Her ne hâlde olurlarsa olsunlar dâimâsemendirler. (İbn-i Âbidîn, Kâşânî)Kâğıt liralar fülûstur. Bunların zekâtını vermek lâzımdır. Fakat bunların kıymetleri altın ilegümüşün kıymetleri gibi hakîkî kıymet değildir. Îtibârî kıymettir. Hükûmetlerin verdiklerikıymettir. Verdikleri gibi geri de alırlar. Îtibârî kıymetleri g idince semen olmazlar. (İbn-iÂbidîn)Bir satışta semen gösterilmeden akd (sözleşme) yapıp da sonra semen olarak haram olduğubilinen şey verilirse, bu şey karşılığı alınan mebî' (mal) helâl ve tîb (güzel) olur. Fakat haramolduğu bilinen veya kendinde vedî'a (emânet) bulunan şey semen o larak gösterilerek söz kesilirve bu semen verilirse, satın alınan mebî (mal) haram olur. Haram semene işâret edip, başka şeyiverirse veya başka semene işâret edip, haram semeni verirse, mebî (mal) haram ve habîs (pis)olmaz. (İmâm-ı Kerhî)